Ωράριο Λειτουργείας Δευτέρα-Παρασκευή 08.00 - 18.00 & Σαββάτο 08.00-14.30

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η ενημέρωση είναι γραπτή μέσω του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), αλλά και προφορική από τον ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο.  Ο έλεγχος χαρακτηρίζεται με έναν από τους παρακάτω όρους,  όσον αφορά στο αποτέλεσμά του..

ΕΠΙΤΥΧΗΣ. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος παραλαμβάνει το ΔΤΕ και στην πινακίδα του οχήματος επικολλάται το ειδικό αυτοκόλλητο σηματάκι (Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου).

ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις, οι οποίες όμως δεν είναι κρίσιμες για την ασφαλή οδήγηση του οχήματος ή γενικότερα διαπιστώθηκαν ελλείψεις οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Ο ιδιοκτήτης το οχήματος οφείλει να εξαλείψει τις δευτερεύουσες  ελλείψεις μέσα σε ένα δίμηνο από την ημερομηνία ελέγχου και το όχημά του θα ελεγχθεί  στον επόμενο περιοδικό έλεγχο.

Παραλαμβάνει το ΔΤΕ στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια οι δευτερεύουσες ελλείψεις και στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος επικολλάται ΕΣΤΕ.

ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. Κατά τον έλεγχο του οχήματος διαπιστώθηκαν ελλείψεις που ναι μεν δεν κάνουν απαγορευτική την συνέχιση της οδήγησης του οχήματος, αλλά πρέπει να εξαλειφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να το προσκομίσει για επανέλεγχο αυστηρά μέσα σε 20 ημέρες , ή σε 30 ημέρες το πολύ αν ο τεχνικός διευθυντής του ΚΤΕΟ αξιολογήσει ότι η έλλειψη είναι τέτοια που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα σε 20 ημέρες.   Ο ιδιοκτήτης του οχήματος παραλαμβάνει το ΔΤΕ στο οποίο σημειώνονται με σαφήνεια οι σοβαρές ελλείψεις και στο οποίο αναγράφεται η καταληκτική ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Στην πινακίδα του οχήματος ΔΕΝ επικολλάται ΕΣΤΕ.

ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. Αν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις στο όχημα, τότε το όχημα απαγορεύεται να κινείται.  Ο ιδιοκτήτης του οχήματος παραλαμβάνει  ΔΤΕ στο οποίο αναγράφονται με σαφήνεια οι ελλείψεις , αλλά δεν καθορίζεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Εφ όσον  το όχημα απαγορεύεται να κινείται, το πότε θα εξαλειφθούν οι επικίνδυνες ελλείψεις αφορά αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του.

 

Σχετικά με Εμάς

Αυτό που είναι ο στόχος και το όραμά μας, είναι να διακρινόμαστε για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα λειτουργούμε με τιμές ανταγωνιστικές και  προσφέρουμε άνεση και ασφάλεια στο χώρο υποδοχής των πελατών μας.

Τελευταία Νέα

Πληροφορίες

© 2015 Controle.

Search