Ωράριο Λειτουργείας Δευτέρα-Παρασκευή 08.00 - 18.00 & Σαββάτο 08.00-14.30

  ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ  ΤΩΡΑ….!!!!!

Τα οχήµατα για τα ο̟ποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµ̟πρόθεσµης διενέργειας ̟περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε ̟παρέλθει έως τις 30-06-2014, έχει µετατεθεί µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου έως τις 20-10-2015.


Οπότε, το μειωμένο κατά 50% ειδικό τέλος εκπρόθεσμου ελέγχου  ισχύει με βάση τις παρακάτω ημερομηνίες.
α. Η 20-10-2015, για τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30-06-2014.
β. Η 31-10-2015, για τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε εντός του χρονικού διαστήµατος από 01-07-2014 έως 31-12-2014. 
γ. Η 30-11-2015, για τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 01-01-2015 έως και ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση της διάταξης, δηλαδή έως και τις 14 Σεπτεµβρίου 2015. 

Σχετικά με Εμάς

Αυτό που είναι ο στόχος και το όραμά μας, είναι να διακρινόμαστε για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα λειτουργούμε με τιμές ανταγωνιστικές και  προσφέρουμε άνεση και ασφάλεια στο χώρο υποδοχής των πελατών μας.

Τελευταία Νέα

Πληροφορίες

© 2015 Controle.

Search